Identitet

_______________________________________________________________________

…och vem är du då?

Vill du göra en resa till en tydlig, hederlig och konsekvent identitet? I så fall är vi den rätta kommunikationsbyrån för Dig. En dagslända förändrar inte världen. Kortsiktiga, enstaka inhopp på marknaden brukar leda till dyra reklamkostnader – i längden. Det är helhet och uthållighet som skapar framgång. Färg, form, logotype, konsekvent språk och konsekventa bilder, upprepning och ännu mera upprepning. Det skapar igenkänning och förtroende. Kunderna vet vem du är och vad du står för. Då kan de aktivt välja dig.

En företagsprofil ska gå igen i alla kommunikation, internt som externt. För att lyckas ska den därför vara fåordig, tydlig och enkel att identifiera. Nedan ser du flera exempel på identiteter som vi skapat för kunder i olika branscher och med olika målgrupper.

Den grafiska profilen ska vara tillgänglig för alla. Om en anställd förbereder en powerpoint eller ett kundmöte, ska det visuella och det verbala utgå från den grafiska manualen.

En grafisk profil består av många olika delar. Det är bestämda färger, typsnitt, logotyper och profilbilder. Dessa används konsekvent i all kommunikation, från broschyrer till mässmontrar och e-postutskick.

En grafisk profil handlar om att vara igenkänd, identifierad och de värden som förknippas med din identitet. En välgjord grafisk profil står sig över tid och behöver inte flyktigt anpassas till modenycker och trender.

Medarbetarna är alltid ett företags eller en organisations starkaste varumärke. Vi hjälper dem att förtydliga sig själva och sin roll som anställd utifrån företagets värderingar och målsättningar.

Den grafiska profilen ska fungera i alla olika sammanhang. Det kan vara stora broschyrer eller små skrifter, rollups eller visitkort. Profilkläder eller bildekor. Det är bättre att tänka efter innan - då fungerar profilen i alla sammanhang.

Finspångs Samordningsförbund har bland annat beställt konferensblock och tablettaskar för att stärka sin identitet och bli ett synligt förbund i Finspångs kommun.

Logotypen är en viktig del i det grafiska språket. Den består oftast av ett bildmärke och ett ordmärke. Bilden ger den visuella identiteten och ordmärket beskriver oftast företagets namn eller dess värderingar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________